Organizacja roku szkolnego 2022/2023

Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2022 r.

Ferie zimowe 23.01. – 05.02.2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 06.04. – 11.04.2023 r.

Egzamin ósmoklasisty 23, 24, 25.05.2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno wychowawczych w szkołach 23.06.2023 r.

Ferie letnie 24.06. – 31.08.2023 r.

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych i dydaktyczno-wychowawczych:

Wszystkich Świętych – 01.11.2022 r.

Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.2022 r.

Święto Trzech Króli – 06.01.2023 r.

Święto Konstytucji 3 Maja – 03.05.2023 r.

Boże Ciało – 08.06.2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Dzień Edukacji Narodowej – 14.10.2022 r.

Dzień przed Wszystkich Świętych (poniedziałek) – 31.10.2022 r.

Dzień Zaduszny – (środa) 02.11.2022 r.

Święto Flagi – (wtorek) 02.05.2023 r.

Dzień odpracowany w niedzielę Cittaslow – (środa) 12.04.2023 r.

Egzaminy ósmoklasisty – (wtorek, środa, czwartek) 23, 24, 25.05.2023 r.

Dzień po Bożym Ciele – (piątek) 09.06.2023 r.

Terminy klasyfikacji:

13.12.2022 r. – wystawianie przewidywanych ocen śródrocznych i zachowania (dziennik elektroniczny)

17.01.2023 r. – ostateczny termin wystawiania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i ocen zachowania

17.05.2023 r. – wystawianie przewidywanych ocen rocznych i zachowania (dziennik elektroniczny)

16.06.2023 r. – ostateczny termin wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych i ocen zachowania