Kalendarium szkolne.

 1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2021 r.   
2.Ślubowanie uczniów klasy I13 października 2021 r.
3.Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2021 r.  
4.Ferie zimowe  24 stycznia – 6 lutego 2022 r.    
5.Wiosenna przerwa świąteczna  14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
6.Egzamin ósmoklasisty24-26 maja 
  7.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach24 czerwca 2022 r.   
  8.Ferie letnie  25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.  

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych i dydaktyczno-wychowawczych

14.10.2021 (czwartek)Dzień Edukacji Narodowej, dzień wolny od zajęć dydaktycznych
1.11.2021 (poniedziałek)Wszystkich Świętych, dzień wolny
11.11.2021 (czwartek)Narodowe Święto Niepodległości, dzień wolny
06.01.2022 (czwartek)Święto Trzech Króli, dzień wolny
03.05.2022 (wtorek)Święto Konstytucji 3 Maja, dzień wolny
24,25,26 maja (wtorek, środa, czwartek)Egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
16.06.2022 (czwartek)Boże Ciało, dzień wolny

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

12.11.2021 (piątek)Po Narodowym Święcie Niepodległości
07.01.2022 (piątek)Po Święcie Trzech Króli
02.05.2022 (poniedziałek)Dzień Flagi (odpracowane 26.09.21 – Niedziela Citasslow)
17.06.2022 (piątek)Po Bożym Ciele