Ewelina Niścigorska-Bojarska – dyrektor, język polski, język rosyjski, język niemiecki

Teresa Bagińska – wicedyrektor, chemia, matematyka

Karina Angowska – wychowawca przedszkola (urlop macierzyński)

Joanna Barańska – wychowawca przedszkola, wiedza o społeczeństwie, historia

Anna Falkowska- Rokicka – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I a

Małgorzata Gołębiewska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II a

Piotr Gorzka – wychowanie fizyczne

Hanna Graczyk – matematyka, wychowawca klasy V a

Małgorzata Grześkiewicz – język angielski, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia (zwolnienie lekarskie)

Julia Jabłońska – psycholog

Magdalena Kortes – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca klasy VIII b

Łukasz Leszczyński – język angielski, wychowawca klasy IV a

Liliana Lisakowska – biologia, geografia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca klasy IV b

Sylwia Łukaszewska – wychowawca przedszkola

Maria Michalska – pedagog szkolny, pedagog specjalny

Anna Mika – wychowawca przedszkola

Justyna Neumann – wychowanie fizyczne

Renata Oelberg – wychowanie do życia w rodzinie, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Maja Orzechowska – język niemiecki

ks. Wojciech Osicki – religia

Kamila Panek – wychowawca przedszkola (urlop macierzyński)

Marek Piątkowski – muzyka, informatyka

Ewelina Pieczkowska – wychowawca przedszkola

Sebastian Prokop – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Ewa Różańska – wychowawca przedszkola (urlop wychowawczy)

Marzenna Rykaczewska – logopedia

Anna Sapała – Ponieważ – nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca klasy III a

Paulina Smolińska – język polski

Judyta Sokołowska- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Justyna Suwińska – biologia, fizyka, technika, wychowawca klasy VIII c

Kinga Szczechla – religia

Małgorzata Szulc- Singh – język angielski

Justyna Wiśniewska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I b

Katarzyna Wiśniewska – technika, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Lidia Wiśniewska – matematyka, fizyka, wychowawca klasy IV c

Sylwia Wojenkowska – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Grażyna Zakrzewska – język niemiecki

Renata Żurańska – język polski, wychowawca klasy VI a