Przewodniczący – Wit Bartkowski kl. VI b

Z-ca przewodniczącego – Wiktoria Leszko kl. VII a

Sekretarz – Natalia Marcjańska kl. VII a