Przewodnicząca – Wiktoria Leszko kl. VIII a

Z-ca przewodniczącej – Aleksandra Kruszewska kl. VII b

Sekretarz – Wit Bartkowski kl. VII b

Członkowie – Ignacy Dąbkowski i Paweł Łupicki kl. VII b

Opiekunowie SU – Grażyna Zakrzewska i Magdalena Kortes